Vedoucí Lotyšského institutu Vita Timermane-Moora v Praze diskutovala s českými partnery o otázkách jednotného obrazu státu

11.03.2020. 15:24

9.–10. března podnikla vedoucí Lotyšského institutu, organizace pro propagaci Lotyšska, Vita Timermane-Moora pracovní cestu do Česka.

Zde se setkala s náměstkyní ministra zahraničních věcí Anitou Grmelovou, aby prodiskutovaly zkušenost Lotyšska a Česka v koordinaci utváření jednotného obrazu státu. Tato otázka je v obou státech aktuální. Také v Česku funguje v čele s ministrem zahraničních věcí zvláštní komise, pomocí níž státní orgány i nevládní organizace koordinují tvorbu jednotného obrazu státu.

Vedoucí Lotyšského institutu také navštívila ředitele odboru mezinárodních vztahů českého Ministerstva kultury Petra Hnízda, aby se tak věnovala významné roli kultury při tvorbě obrazu státu.

Vita Timermane-Moora se dále setkala s generálním ředitelem Českých center Ondřejem Černým či s představiteli koordinační kanceláře pro zastoupení Česka na EXPO, aby s nimi prohovořila tuto strukturní úlohu v jednotné prezentaci českého státu.