Náměstek starosty Rigy Edvards Smiltēns se setkal se zástupci Rady hl. m. Prahy a probrali bilaterální spolupráci

30.11.2021. 11:09

29. a 30. listopadu navštívil náměstek starosty Rigy Edvards Smiltēns Prahu, v rámci své návštěvy otevřel v pražské Nové radnici společně s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem výstavu „Rižská secese. Architektura a umění“, kterou připravilo „Rižské centrum secese“ (muzeum při Asociaci kulturních institucí při Zastupitelstvu města Rigy) ve spolupráci s Velvyslanectvím Lotyšska v Česku a Magistrátem hl. m. Prahy.

Během své návštěvy v Praze se E. Smiltēns setkal se zástupci Rady hl. m. Prahy a přidružených institucí, aby se seznámil s pražskou zkušeností v oblasti správy městských nemovitostí, zahraniční spolupráce, a s nově vytvořeným metropolitním plánem, který má vejít v platnost v roce 2023 a nahradí starý z roku 1999; navštívil také velvyslanectví.

V rámci schůzky se členem Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů Janem Chabrem probrali radní správu pražského majetku, zavedení 3D stavebního systému na tvorbu informačních modelů budov (BIM), který se začíná využívat pro plánování budov. Krátce bylo také pohovořeno o pražském veřejném osvětlení, které je šetrné k přírodě. Projekt veřejného osvětlení byl spuštěn před 2 lety a zahrnuje nejen pouliční lampy, ale také nabíjecí stanice pro elektromobily, optický internet pro potřeby města a kamerová systém města. Město Praha plánuje nainstalovat 6 000 nabíjecích stanic do roku 2026, momentálně je jich 500.

E. Smiltēns navštívil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Centrum architektury a městského plánování (CAMP), s vedoucím CAMPu Štěpánem Bartlem probral metropolitní politiku města Prahy a Rigy. Rižský region plánování vypracoval Akční plán rozvoje oblasti Rigy. Stejně jako Riga se svými 7 obcemi na okraji města, i Praha dlouhodobě spolupracuje se sousedním Jihočeským krajem. CAMP, kde se Pražané mohou seznámit s novým plánem, byl založen před 4 lety. V CAMPU se potkávají zástupci Rady hl. m. Prahy, developeři, obyvatelé a neziskové organizace, aby prodiskutovali městský rozvoj, pořádali výstavy a konference, přednášky apod. CAMP je volně přístupný všem, je to centrum pro lidi, které zajímá život ve městě. Na schůzce bylo dohodnuto, že proběhne další setkání vedení CAMPu se zástupci Městského centra plánování v rámci Rižské radnice, aby se ti mohli seznámit s pražskou zkušeností se zapojením veřejnosti v práci městské správy. S Petrem Hlaváčkem, 1. náměstkem primátora, a Jiřím Deylem, zástupcem IPR, byl prodiskutován metropolitní plán. Poté proběhla schůzka s Martinem Churavým, vedoucím oddělení zahraničních vztahů Magistrátu hl. m Prahy, na které bylo hovořeno o spolupráci v oblasti mezinárodních záležitostí.